நிலை -1A வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள்- திருமதி. நித்யா சுந்தரேசன் | திருமதி. சரண்யா கார்த்திகேயன்

நிலை -1A | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Lesson 3 & 4 lesson 4 in homework book. Practice aathichoodi in lesson3 (class book).
9/23/20171. lesson 5 ( full , payirchinool)
2. Practice vegetables names in tamil.
3. ( padanool lesson 5)
9/30/2017
10/6/2007Homework- lesson 8 and 9 (full, payirchinool).
Practice all aathichoodi upto lesson 9.